Home

Met heel veel trots heten wij iedereen welkom op de site van Lindenburg & Plaisier.
Organisatieadvies met en voor medewerkers met focus op arbeidsmotivatie, inspiratie, veranderen met en vanuit medewerkers, training en interim management. Onder andere in zorg en onderwijs maar uiteindelijk inzetbaar op alle plekken waar met medewerkers een verschil gemaakt moet worden.

De komende tijd bouwen wij hier aan een website die niet alleen informatie geeft maar naar wij hopen ook een ontmoetingsplek zal worden voor iedereen die iets wil bijdragen aan betere, mooiere en leukere werkomstandigheden.

Een prachtig moment!

Over Bureau Lindenburg

Na jaren vertellen aan anderen om groot te denken, klein te beginnen maar het vooral te doen, is mijn eigen bedrijf een feit. Met Bureau Lindenburg ga ik mij inzetten om het werken in de zorg maar ook zeker in andere sectoren weer leuk en nog mooier te maken en ga ik mijn eigen doel “iedere dag een verschil maken voor iets of iemand” invulling geven.

Ik ben inmiddels gestart en ben te boeken voor het geven van inspiratiesessies aan afdelingen, teams of groepen zorgverleners of andere medewerkers, het begeleiden van verandertrajecten MET medewerkers of het aanzetten tot persoonlijk leiderschap. De afgelopen 12 jaar heb ik mij, vanuit mijn verpleegkundige achtergrond, ingezet om vooral verpleegkundigen en zorgverleners te laten zien dat zij zelf invloed kunnen en mogen hebben op hun werkomstandigheden, de werkdruk en hun eigen welbevinden zodat zij in staat zijn om de beste meest excellente zorg te kunnen leveren aan de patiënten in hun zorg. Een enorme uitdaging in een tijd waarin de druk hoog is, het verloop van personeel blijft toenemen en er ogenschijnlijk zo weinig invloed is uit te oefenen door mensen die dag en nacht met patiënten in hun handen staan. Zowel binnen als buiten de zorg is het een uitdaging om medewerkers te binden en te boeien.

Vanuit de overtuiging dat de mensen op de werkvloer het grootste kapitaal van een organisatie zijn en dat zij als geen ander in staat zijn om een verschil te maken in een complexe wereld, zet ik mij al jaren in om dit te stimuleren. Geïnspireerd door onder andere de Amerikaanse Magnet en Pathway to Excellence programma’s van de Americain Nurses Credentialing Center (ANCC), waarmee ik ook in nauw contact sta, het programma “restoring joy in work” van het Institute for Healthcare Improvement en de wijsheden van bijvoorbeeld Cy Wakeman die laat zien dat drama op het werk ontzettend veel tijd vraagt, laat ik verpleegkundigen en medewerkers in grote interactieve, enthousiasmerende en anders dan anders workshops zien dat een verschil maken in ons allemaal zit.
We gaan terug naar de basis met onderdelen als “waarom ben je hier”, “wat zijn jouw WOW-momenten” en vooral de vraag “wat nou als……”.

Daarnaast is er aandacht voor het door mij ontwikkelde stoplichtbord of regiebord waarmee medewerkers niet alleen inzicht krijgen in hun dagelijkse werkomstandigheden en hier ook mee de slag kunnen, er is ook aandacht voor stopmomenten en overleg met collega’s. Een inmiddels bewezen concept waar al vele ziekenhuizen en zorginstellingen profijt van hebben. Door inzichtelijke data te genereren met het bord, krijgen medewerkers echt zelf regie en inzicht en neemt de arbeidsvreugde toe.

De boodschap is simpel: investeer aan de voorkant in de medewerkers en zie de resultaten verbeteren. Excellente zorg of optimale processen die bijdragen aan het welzijn van patiënten of klanten. Niet alleen toepasbaar op zorg maar in vele bedrijven die het lastig vinden om medewerkers betrokken te krijgen of te binden.
Belangrijk doel om medewerkers te laten zien dat het een keuze is hoe zij invloed kunnen hebben op de manier waarop zij omgaan met de realiteit waarin zij zich bevinden. Het mag en kan weer leuk worden!

Contact

Alle belangrijke informatie van Bureau Lindenburg bij elkaar: